Tri dobré
dôvody pre
hliníkové tuby

Žiaden iný obal neposkytuje také jasné výhody pre výrobcu i konečného spotrebiteľa Tuby z hliníka chránia produkt, šetria životné prostredie a komunikujú silné poslanie značky.

Ochrana vášho produktu

Hliníkové tuby sa už celé generácie považujú za prvú voľbu pri balení vysokocitlivých produktov. A ani po vyše 100 rokoch od svojho vynájdenia nestratili nič zo svojho lesku. Naopak: Žiaden iný materiál nechráni tak účinne pred svetlom, vzduchom a inými vplyvmi prostredia a nezaručuje prirodzeným spôsobom takúto dlhú trvanlivosť.

Hliníkové tuby chránia to, čo vašich zákazníkov nadchýna a ...

dajú sa takmer bezo zvyšku vyprázdniť
pomáhajú ušetriť energiu
znižujú používanie konzervačných prostriedkov
chránia pred svetlom a vzduchom

zamedzujú kontaminácii spätným nasatím vzduchu
poskytujú úplnú teplotnú stálosť
zaručujú dlhú trvanlivosť
sú ideálne vhodné na sterilizáciu

Ochrana našej planéty

Kto sa zamýšľa nad obalom svojich výrobkov, myslí viac ako kedykoľvek predtým aj na životné prostredie Len málo surovín sa v prírode vyskytuje v takom prebytku ako hliník – a dá sa tak jednoducho a nekonečne často recyklovať. Rozhodnúť sa pre hliník znamená tiež rozhodnúť sa pre budúcnosť našej planéty.

6 faktov o hliníku

Hliník je multifunkčný obalový
materiál poskytujúci maximálnu
ochranu, bezpečnosť, komfort a
efektívne využívanie zdrojov.

75 % dodnes vyrobeného hliníka sa stále používa
60 % hliníka sa už v Európe recykluje
95 % energie potrebnej na výrobu primárneho hliníka sa usporí recykláciou
Zníženie hmotnosti vďaka inováciám na ochranu zdrojov a životného prostredia
Hliník udržateľne podporuje obehové hospodárstvo
Hliník je trvácny materiál, ktorý je možné pri nezmenenej kvalite neobmedzene recyklovať

Ochrana vašej značky

Hliníkové tuby chránia produkty a životné prostredie, a sú tak dôležitým ambasádorom vašej značky.

Spojte
rast so
zodpovednosťou

Obal je vyhlásením.
Vďaka narastajúcemu povedomiu spotrebiteľov o ekológii a kvalite sa hliníkové tuby stávajú okrem všetkých racionálnych výhod aj emocionálnou jednotkou. Silný argument, ktorý môžete využiť aj pre svoju značku.

Hliník ako marketingový benefit
Prieskumy trhu ukazujú, že stále viac ľudí nekupuje len produkt, ale do svojho o rozhodnutia zahŕňa aj druh obalu. Obaly zlučiteľné so životným prostredím zvyšujú hodnotu značky a spätosť so značkou – viac, ako by to dokázala aj tá najlepšia reklamná a komunikačná kampaň.

Hliníkové tuby posilňujú dôveru v značku pri senzibilizovaných cieľových skupinách.

Expect more from aluminium packaging!

Be ready
when the young
generation says
no to a plastic future!

Vlastnosti výrobku

Objavte nekonečné možnosti, čo sa týka veľkosti, vzhľadu, ale aj haptiky vašej hliníkovej tuby: Počnúc veľkosťou a tvarom cez lakovanie až po rovnako praktický a bezpečný uzáver vám dodáme dokonalý obal pre váš výrobok.

UZÁVER

Záruka prvého otvorenia vďaka membráne
Hviezdicová membrána
Uzávery rôznej veľkosti, tvaru a farby
Plastový závit
Hliníkové kanyly/plastové kanyly
Uzávery so zárukou prvého otvorenia

ČELO

Holé alebo nalakované
S pozitívnym/negatívnym reliéfom
Optimalizované pre lepšiu vyprázdniteľnosť

VONKAJŠÍ LAK

Lesklý/matný
S metalickým efektom
Perleťový Transparentný (surový)
Lak na báze vody

VNÚTORNÝ LAK

V závislosti od produktu
(prispôsobený požiadavkám plneného materiálu)
Laky BPA-NI

POTLAČ

Až 8 farieb
UV farby
Bezpečné proti falšovaniu

VEĽKOSŤ/TVAR

Rôzne priemery
od 11 mm (2 ml) do 50 mm (325 ml)
Rôzne dĺžky
Valcové alebo kónické

Nekonečné možnosti

Naše inovatívne možnosti dekorácie sľubujú dokonalú konečnú úpravu vašich hliníkových túb. Vďaka veľkému výberu vonkajších lakov – lesklý alebo matný, s metalickým efektom alebo transparentný – je možné dosiahnuť pôsobivé optické a haptické efekty.

Vďaka najnovším technológiám (až 8 farieb) sa postaráme o dokonalú prezentáciu vašich dizajnov. Ekologické vonkajšie laky na báze vody a mikrofarebné kódy ponúkajú okrem početných dekoračných možností aj praktické výhody.

Naše služby vás posunú ďalej

Spoľahnite sa na komplexné služby a 100 % odbornosť pri každom kroku, ktorý pre vás urobíme.

Digitálny osvit tlačiarenských dosiek
Vnútropodniková príprava nástrojov
Print-Proofing
Back-up závody

Príprava farieb
Aluminium-Hedging
Skladovanie

Očakávajte od
nás viac

1. Podnikanie zákazníka má prednosť

Sme 100 % orientovaní na zákazníka a riešenia. Pre úspech našich zákazníkov investujeme priebežne do našich výrobných kapacít.

2. Chápanie marketingu orientované na spotrebiteľa

Neustále sa zaoberáme požiadavkami spotrebiteľov aby sme im vedeli poskytnúť čo najlepšie
poradenstvo a podporu.

3. Špecialista so zameraním sa na hliník

Ako expert na hliník sa sústredíme na každý detail vášho obalu. Takto sme schopní dodať technicky vyspelé riešenia s nadpriemernými vlastnosťami výrobku.

4. Riadenie kvality v celom výrobnom reťazci

Nepretržité manažérstvo kvality je základom vysokej úrovne kvality. Každý jeden výrobný krok je monitorovaný z hľadiska kvality a podporuje úspech vašich výrobkov na trhu.

5. Motivovaný tím

Čo robíme radi, robíme obzvlášť dobre. Vysoká motivovanosť našich zamestnankýň a zamestnancov, ktorí sú všetci expertmi vo svojom odbore, je naším hlavným želaním.

6. Neustále inovácie

Vysoká inovačná sila je silno zakotvená v našej podnikateľskej kultúre a má významný podiel na našom raste. Pretože len tak dokážeme podporovať úspech našich zákazníkov na trhu.

7. Dokonalosť realizácie

Každý úsek nášho podniku prispieva svojím dielom k spoločnému úspechu a je optimálne vybavený po personálnej, odbornej aj technickej stránke. Pretože to je to, čo od nás očakávajú aj vaši zákazníci.

8. Flexibilné kapacity a bezpečnosť proti výpadkom

Vďaka trom výrobným závodom a veľkým kapacitným rezervám dokážeme aj v dynamických časoch a v prípadoch núdze zabodovať maximálnou bezpečnosťou dodávok.

Bezpečná voľba pre
každý prípad

Zodpovednosť za výrobok a obsah
Skupina TUBEX Aluminium Tubes je držiteľom všetkých relevantných certifikátov v odvetví a spĺňa najvyššie kvalitatívne a hygienické štandardy.

Nesieme zodpovednosť za to, že sa váš výrobok bude nachádzať len „v najlepšom obale“. A ubezpečujeme vás, že túto zodpovednosť si budeme v plnom rozsahu plniť aj v budúcnosti.

Ako vás môžeme
podporiť vo vašej
podnikateľskej činnosti?

Napíšte nám alebo nám zavolajte!
Poskytneme vám nezáväzné poradenstvo týkajúce sa všetkých možností, ktoré vám naše hliníkové obaly ponúkajú.

© 2024 Tubex Aluminium Tubes
expect more from
aluminium packaging