Pripravte sa.
Myslite cyklicky.

Obalový priemysel sa rokmi dramaticky zmenil. Legislatíva a uvedomelí spotrebitelia požadujú používanie udržateľných obalov, ktoré sú výrazne šetrnejšie k životnému prostrediu a navrhnuté na efektívne cyklické hospodárstvo.

Pokiaľ ide o udržateľné využívanie zdrojov, nekonečná možnosť recyklovania suroviny bola pre hliníkové tuby vždy tým najlepším argumentom. Teraz sme vývojom značky najudržateľnejšej hliníkovej tuby pokročili o krok ďalej: the Blue Tube.

Sortiment the Blue Tube je vyrobený zo 100 % recyklovaného hliníka s využitím špeciálne vyvinutej zliatiny, pričom výrobok ponúka rovnaké vynikajúce vlastnosti ako klasické hliníkové tuby. Uzavretím cyklu výrobok-výrobok the Blue Tube najlepšie dokazuje, že cyklické hospodárstvo môže fungovať.

Dizajn v záujme
cyklickosti

The Blue Tube Evo je prvá hliníková tuba, ktorá uzatvára materiálový cyklus a to tým, že vracia odpad po spotrebe späť do výroby túb. Pri použití 95 % recyklovaného hliníka zo spotrebiteľského odpadu a 5 % postindustriálneho recyklovaného hliníka je the Blue Tube Evo dokonale navrhnutá pre cyklické hospodárstvo – na splnenie legislatívnych požiadaviek a preferencií spotrebiteľov.

Znížením emisií CO2 o 70 % má the Blue Tube Evo výrazne nižšiu emisnú stopu ako klasické hliníkové tuby. Vďaka novej, špeciálne vyvinutej, zliatine môže byť the Blue Tube Evo navrhnutá aj ako ľahká tuba s lepšou mierou vyprázdniteľnosti. Tým sa zdroje využívajú ešte efektívnejšie a ešte viac sa znižujú náklady na dopravu a súvisiace emisie CO2.

95% post
consumer
waste

Ambasádor obalov z recyklovaných túb

The Blue Tube je vyrobená zo 100 % postindustriálneho recyklovaného hliníka a je zatiaľ prvou hliníkovou tubou, ktorá uzavrela materiálový cyklus tým, že sa odpad z priemyselného výrobku vracia späť do výrobného procesu. The Blue Tube je ideálna voľba pre každého, kto hľadá kvalitnú tubu vyrobenú zo 100 % recyklovaného hliníka.

Vďaka recyklácii, ktorá spotrebuje podstatne menej energie ako výroba primárneho hliníka, znižuje the Blue Tube emisie CO2. Výsledkom sú oveľa nižšia emisná stopa a nižší vplyv na životné prostredie počas celého jej životného cyklu. Špeciálne vyvinutá zliatina navyše zaručuje rovnaké vynikajúce vlastnosti výrobku, aké očakávate od hliníkových túb.

100% post
industrial
waste

Spĺňa všetky očakávania Vašich zákazníkov

Sortiment the Blue Tube dokonale spĺňa novú smernicu EÚ o obaloch a odpadoch z obalov, ako aj požiadavky spotrebiteľov. Uzatvára cyklus výrobok-výrobok, keďže odpad z hliníkových výrobkov sa vracia späť do výroby túb.

100% post
industrial
waste

The Blue Tube
využíva 100 % postindustriálneho odpadu z výrobkov, ktorý sa recykluje a opätovne používa na výrobu túb.

95% post
consumer
waste

The Blue Tube Evo
využíva minimálne 95 % odpadu z výrobkov, ktorý sa recykluje po použití koncovými spotrebiteľmi.

Hlavné výhody
výrobkov radu
the Blue Tube

Vyrobené zo 100 % recyklovaného hliníka

Všetky tuby zo sortimentu the Blue Tube sa vyrábajú zo 100 % recyklovaného hliníka, vďaka čomu sú veľmi atraktívne pre zákazníkov, ktorí hľadajú komplexne recyklované obaly vo forme túb.

Výrazne nižšie emisie CO2

Vďaka recyklácii (v ktorej sa využíva o 95 % menej energie ako v prvovýrobe) a udržateľnému využívaniu materiálov majú všetky tuby sortimentu the Blue Tube výrazne nižšiu emisnú stopu ako klasické hliníkové tuby.

Uzavretý materiálový cyklus alebo cyklus výrobok-výrobok s použitím hliníkového odpadu

Hliníkové tuby sa môžu opakovane recyklovať.
Vaše tuby neskončia na skládke, ale uzatvárajú cyklus výrobok-výrobok a pomáhajú budovať cyklické hospodárstvo.

Exkluzívne navrhnutá zliatina hliníka

Na zachovanie rovnakých vynikajúcich vlastností klasických hliníkových túb sme na výrobu tých našich vyvinuli novú patentovanú zliatinu.

Ľahká tuba, ktorá obsahuje až o 15 % menej hliníka

Na požiadanie môžeme navrhnúť the Blue Tube Evo ako ľahkú tubu, ktorá obsahuje až o 15 % menej hliníka. Nová zliatina vyvinutá pre the Blue Tube Evo znižuje množstvo potrebného materiálu bez narušenia funkčnosti tuby. Je to efektívne využívanie zdrojov a ešte viac sa znižujú náklady na dopravu a súvisiace emisie CO2.

Lepšia miera vyprázdniteľnosti

Ďalšou výhodou ľahkej tuby je lepšia, 97-percentná miera vyprázdniteľnosti. Tuba sa dá takmer úplne vyprázdniť, čím sa zabráni zbytočnému odpadu a zníži sa vplyv výrobku na životné prostredie.

Ďalšie výhody

The Blue Tube ponúka aj ďalšie udržateľné výhody, napríklad uzávery vyrobené z recyklovaného materiálu (spotrebiteľský odpad) a vonkajšie laky na báze vodyv

Cyklické hospodárstvo
Zachovanie hodnoty, ktorá trvá

Kým kvalita ostatných recyklovateľných materiálov klesá po každom životnom cykle, hliník si zachováva všetky svoje vynikajúce vlastnosti. Hliník sa dá ľahko separovať od ostatného odpadu a na to potrebná infraštruktúra už existuje. Výrobky radu the blue tube sú dokonale navrhnuté tak, aby spĺňali legislatívne požiadavky a preferencie spotrebiteľov. Uzatvárajú cyklus výrobok-výrobok, keďže odpad z hliníkových výrobkov sa vracia späť do výroby túb.

Recycling saves
of energy needed to produce aluminium
Aluminium can be infinitely recycled
without loss of premium quality

Vypočítajte si množstvo CO2, ktoré môžete znížiť so značkou Blue Tube

Vždy hľadáme nové spôsoby, ako klientom pomôcť pri výbere balenia, ktoré zodpovedá ich cieľom a hodnotám.

Preto sme poverili poprednú konzultačnú spoločnosť v oblasti udržateľnosti vývojom kalkulačky Blue Tube Carbon Calculator. Nástrojom, ktorý využíva spoľahlivé, odborne overené údaje o posúdení životného cyklu LCA (v súlade s ISO 14040 a 14044), aby Vám pomohol nájsť tie správne nízkouhlíkové hliníkové tuby vhodné pre Vás.

Tento nástroj počíta emisie uhlíka Vašich súčasných hliníkových túb a porovnáva, koľko emisií CO2 ušetríte prechodom na našu značku hliníkových túb Blue Tube. Navyše získate aj ďalšie zaujímavé údaje a porovnania týkajúce sa emisií a recyklácie.  Máte záujem?

ZÍSKAJTE SVOJ
VÝPOČET TERAZ
© 2024 Tubex Aluminium Tubes
expect more from
aluminium packaging