Tiráž

TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH
Am Industriepark 8
9431 St. Stefan

Tel. Nr.: +43 (0) 4352/ 37488-0
Fax Nr.: +43 (0) 4352/ 37488-111
Mail: info@tubex-tube.com

IČ DPH:: ATU44943503
Číslo zápisu v OR: FN 171942g
Registračný súd: Okresný súd Klagenfurt
CEO: Thierry Bitout

Mediálnym vlastníkom internetovej stránky www.tubex-tube.com je spoločnosť TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH sa snaží o to, aby zverejnené informácie boli vždy aktuálne a správne, nijako však neručí ani nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť a úplnosť obsahov. V tomto zmysle spoločnosť TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím obsahu.

 

Autorské právo
Copyright © 2019 by TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom. Bez písomného súhlasu spoločnosti TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH sa obsah tejto stránky nesmie v nijakej podobe reprodukovať alebo spracovávať, rozmnožovať alebo rozširovať za použitia elektronických systémov.

Odkazy na externé stránky
Táto internetová stránka obsahuje odkazy na externé stránky, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto nemôžeme ani prevziať zodpovednosť za tieto cudzie obsahy. Za obsahy prepojených stránok je zodpovedný vždy príslušný poskytovateľ, resp. prevádzkovateľ stránky. Publikované informácie neodrážajú okrem toho názor spoločnosti TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH.

© 2024 Tubex Aluminium Tubes
expect more from
aluminium packaging