Budúcnosť sa
začína teraz

"If we could build an economy that would use things rather than use them up, we could build a future." – Ellen MacArthur

Nielen slovo, ale
naše každodenné
poslanie
Udržateľnosť

Našimi hliníkovými tubami, ktoré realizujeme procesom trvalo udržateľnej výroby a ktoré sa dajú opakovane recyklovať, prispievame svojím dielom k ochrane životného prostredia a zachovaniu krásy našej planéty. Okrem prísneho dodržiavania zákonných predpisov neustále investujeme do optimalizácie našich podnikových procesov a našej firemnej stratégie a máme integrovaný plán kontinuálnych zlepšovacích opatrení.

6 faktov o hliníku

Hliník je multifunkčný obalový materiál poskytujúci maximálnu ochranu, bezpečnosť, komfort a efektívne využívanie zdrojov.

75 % dodnes vyrobeného hliníka sa stále používa
60 % hliníka sa už v Európe recykluje
95 % energie potrebnej na výrobu primárneho hliníka sa usporí recykláciou
Zníženie hmotnosti vďaka inováciám na ochranu zdrojov a životného prostredia
Hliník udržateľne podporuje obehové hospodárstvo
Hliník je trvácny materiál, ktorý je možné pri nezmenenej kvalite recyklovať neobmedzene

Hliník je udržateľným obalovým
materiálom budúcnosti

Hliníkové obaly prevyšujú už dnes recyklačné ciele EÚ pre rok 2025.

Zodpovednosťou proti ďalším hromadám odpadu

Každý rok vznikajú tony plastového odpadu – a je ich stále viac. V dôsledku tejto alarmujúcej situácie vydala Európska únia smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852, ktorou sprísnila a zvýšila ciele na používanie recyklovateľných obalových materiálov.

Smernica požaduje používanie recyklovaných materiálov a podporu udržateľného obehového hospodárstva.

Víťaz recyklácie – hliník

Hliníkové obaly prekračujú už dnes recyklačné ciele EÚ a vďaka viac ako 220 zariadeniam na recykláciu hliníka v Európe je možné možnosti recyklácie tejto suroviny ešte výrazne rozšíriť.

Spoločné prevzatie zodpovednosti
Hliníkové tuby je možné recyklovať neobmedzene veľakrát. Bez ujmy na kvalite. Vďaka našim hliníkovým tubám môžete aj vy prispieť k pozitívnemu vývoju odpadového hospodárstva.

Hliníkové obaly 60% Miera recyklácie
cieľ EÚ je 50 % do roku 2025
Plastové obaly 37% Miera recyklácie
cieľ EÚ je 50 % do roku 2025
Obaly z laminátu ABL 0% Miera recyklácie

Priekopník v
obehovom hospodárstve

Geniálny materiál budúcnosti
Hliník je geniálny materiál, ktorý sa dá bez ujmy na kvalite recyklovať opakovane. Aby sa z neho vyrobili nové obaly alebo s cieľom jeho ďalšieho použitia v automobilovom priemysle, stavebníctve alebo v oblasti špičkových technológií. Pretože hliník presvedčí:

  • vynikajúcimi bariérovými vlastnosťami,
  • nízkou hmotnosťou a vysokou stabilitou,
  • možnosťami úspory energie,

 

zachovaním trvalých hodnôt.
75 % hliníka, ktorý bol doposiaľ vyrobený, sa stále používa. Hliník tak udržateľne podporuje trend obehového hospodárstva šetriaceho zdroje.

 

Recykláciou sa ušetrí 95 % energie, ktorá je potrebná na výrobu hliníka.

Mnoho malých krokov vedie k veľkému cieľu: Udržateľnosť

Znižovanie množstva odpadu
Používanie udržateľných materiálov
ISO 14001
Energetický manažment

Opätovné použitie energie
Čistenie odpadového vzduchu
Zníženie hmotnosti
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov

Žijeme
zodpovednosťou

Za našu zaangažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR) sme boli v roku 2018 prísnou medzinárodnou platformou EcoVadis, ktorá sa zameriava na hodnotenie CSR, ocenení striebornou medailou.

 

Naša cesta k CSR

Náš manažment
sa hlási k
udržateľnosti
Zavedenie CSR
tímu a podpora
všetkých závodov
Neustále
zlepšovanie
+ sledovanie cieľov
Podpora
EcoVadis
Tubex CSR-Bekenntnis mit Road Map

Sociálna
zodpovednosť

Férové zaobchádzanie so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a zástupcami záujmových skupín

Ekologická
zodpovednosť

Ekologický výrobok Ekologická výroba
Šetrné zaobchádzanie s energiou a surovinami

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Už viac ako 70 rokov prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti myslíme a konáme za generácie

Ekonomická
zodpovednosť

Získanie dôvery Udržateľný podnikateľský model Firemná etika
Vysoká motivácia zamestnancov a spokojnosť zákazníkov

Ako vás môžeme
podporiť vo vašej
podnikateľskej činnosti?

Napíšte nám alebo nám zavolajte!
Poskytneme vám nezáväzné poradenstvo týkajúce sa všetkých možností, ktoré vám naše hliníkové obaly ponúkajú.

© 2020 Tubex Aluminium Tubes
expect more from
aluminium packaging