Be ready.
Think circular.

Tuby blue tube
A true ambassador
of the circular economy

Najlepším dôvodom pre hliníkové tuby je nekonečná recyklovateľnosť vstupnej suroviny. My sme však zašli ešte o krok ďalej a vyvinuli sme najudržateľnejší tubový obal na svete: blue tube.

Naše tuby blue tube pozostávajú zo 100 % recyklovaného hliníka v špeciálne vyvinutej zliatine, ktorá zaručuje trvalé vynikajúce vlastnosti výrobku. Vďaka značnému zníženiu spotreby energie pri použití recyklovaného hliníka sa nám podarilo ešte raz výrazne znížiť uhlíkovú stopu, a tým zlepšiť ekologickú bilanciu hliníkovej tuby.

Blue tube predstavuje tubový obal budúcnosti. Vydajte sa s nami na túto cestu trvalej udržateľnosti. Buďte pritom od samého začiatku.

Objavte blue tube:
prvú tubu zo 100 % recyklovaného hliníka

kaloty zo 100 % recyklovaného hliníka
hliníková zliatina exkluzívne vyvinutá spoločnosťou TUBEX Aluminium Tubes
priemyselná
sériová výroba
dostupné sú všetky priemery
dostupné sú vzorky
dostupné sú uzávery z recyklovaného plastu
dostupný je vonkajší lak na báze vody

Uzavretý kolobeh
materiálu

Hliník je geniálny materiál, ktorý sa dá bez ujmy na kvalite recyklovať opakovane. Aby sa z neho vyrobili nové obaly alebo s cieľom jeho ďalšieho použitia v automobilovom priemysle, stavebníctve alebo v oblasti špičkových technológií.

Vyvinutím tuby blue tube sa prvýkrát použil na výrobu recyklovaný hliník, čím sa podarilo uzavrieť kolobeh materiálu.

Recykláciou sa ušetrí
95%

95 % energie, ktorá je potrebná na výrobu hliníka

Naša cesta k CSR

Náš manažment
sa hlási k
udržateľnosti
Zavedenie CSR
tímu a podpora
všetkých závodov
Neustále
zlepšovanie
+ sledovanie cieľov
Podpora
EcoVadis
Tubex CSR-Bekenntnis mit Road Map

Sociálna
zodpovednosť

Férové zaobchádzanie so zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a zástupcami záujmových skupín

Ekologická
zodpovednosť

Ekologický výrobok Ekologická výroba
Šetrné zaobchádzanie s energiou a surovinami

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Už viac ako 70 rokov prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti myslíme a konáme za generácie

Ekonomická
zodpovednosť

Získanie dôvery Udržateľný podnikateľský model Firemná etika
Vysoká motivácia zamestnancov a spokojnosť zákazníkov

© 2020 Tubex Aluminium Tubes
expect more from
aluminium packaging